Wielką wartością jest dobrze usytuowany obiekt w centrum. Łatwy dostęp do ważnych punktów miasta, dobre skomunikowanie i możliwość dotarcia po zakupy. Dobry wyjazd na obwodnicę a przez to ucieczkę od korków miejskich.